dla PUP

Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Nazwa szkolenia:   

Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 
administracji publicznej
szczególnie: Kadry kierowniczej 
 

Termin I:  26.10.2018                         Miejsce: Łódź                    Cena: 429zł

Termin II:  16.11.2018                        Miejsce: Warszawa           Cena: 429zł

Termin III:  20.11.2018                      Miejsce: Częstochowa       Cena: 429zł

Termin IV:  14.12.2018                      Miejsce: Wrocław              Cena: 429zł

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Motywwoanie pracowników .pdf)Motywwoanie pracowników .pdf[ ]1018 kB

Czytaj więcej: Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Praca z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat. Szkolenie doradcze

Praca z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat. Szkolenie doradczeZapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, 

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, pracowników działów szkoleń

Nazwa szkolenia:   

Praca z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat.

Szkolenie doradcze 

 
 

Termin: 27.08-29.08.2018       Miejsce: Łeba         Cena: 1 600 zł

 

Przyjazd 26.08 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 27.08 godz.09.00. Zakończenie szkolenia 29.08 godz.12.00

 
Cel szkolenia:  

Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami i technikami pracy do stosowania wobec klientów PSZ w wieku 15-30 lat.

 
 
Program szkolenia:
 1. Podstawy prawne w pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15 – 30 lat.

 2. Segmentacja a profilowanie – co lepiej się sprawdzi w aktywizacji osób w wieku 15 – 30 lat. Różnice definicyjne oraz praktyczne.

 3. Metody oraz techniki diagnozowania i określania sytuacji klientów „– 30” na rynku pracy.

 4. Indywidualne plany działania oraz inne metodologie w pracy z klientami „-30” Publicznych Służb Zatrudnienia.

 5. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 15-30 lat: 
 6. Dobre praktyki w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30lat.

 7. Podsumowanie szkolenia.  
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
Cena szkolenia: 1 600 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.
Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.
 
 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Praca z osobami bezr. 15-30 lat pdf.pdf)Praca z osobami bezr. 15-30 lat pdf.pdf[ ]675 kB

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Nazwa szkolenia:   

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego oraz innych zainteresowanych tematyką szkolenia
 

Termin : 13.10 – 14.10.2016             Miejsce: Poznań      cena: 1200 zł
Przyjazd 12.10 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 13.10 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia 14.10. 

 

Czytaj więcej: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Budowanie pozytywnego wizerunku pośrednika pracy i doradcy zawodowego

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy,

Szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych

Nazwa szkolenia:

Budowanie pozytywnego wizerunku

pośrednika pracy i doradcy zawodowego

Cele:  

ü  Budowanie pozytywnego wizerunku pośrednika pracy i doradcy zawodowego w kontaktach z pracodawcami, bezrobotnymi oraz współpracownikami.

ü  Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji.

üPoznanie narzędzi pozafinansowych promujących usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 

Termin I: 25 marca 2019             Miejsce: Warszawa           cena: 439 zł

Termin II: 22 maja 2019             Miejsce: Poznań           cena: 439 zł

Termin III: 21 czerwca 2019             Miejsce: Wrocław           cena: 439 zł

Termin IV: 10-12 czerwca 2019             Miejsce: Zakopane           cena: 1780 zł

Termin V: 29-30 sierpnia 2019             Miejsce: Gdańsk           cena: 949 zł

Termin VI: 19-20 września 2019             Miejsce: Kraków           cena: 949 zł

Sposób realizacji:

ü  pogadanka, praca w grupach, praca indywidualna.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Nawiązanie współpracy z pracodawcami:

ü  rozpoznawane potrzeb pracodawcy;

ü  ustalenie planu i celu kontaktu z pracodawcami;

ü  współpraca pośrednika z innymi komórkami urzędu.

 1. Podtrzymywanie kontaktu z pracodawcami:

ü  ustalenie kolejnych wizyt u pracodawcy i określenie ich celu;

ü  organizowanie imprez promujących usługi urzędu;

ü  wskazanie pracodawcy możliwości pozyskania kandydatów do pracy.

ü  Techniki komunikacji interpersonalnej oraz bariery komunikacji.

 1. Znaczenie autoprezentacji w kontaktach interpersonalnych:

ü  pierwsze wrażenie;

ü  mowa ciała;

ü  trema.

 1. Wykorzystanie technik komunikacji interpersonalnej w promowaniu usług pośrednictwa pracy:

ü  prowadzenie rozmowy;

ü  zasady obsługi klienta;

ü  zasady dobrego słuchania.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia 349 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 439 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 949 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Cena szkolenia 1780 zł od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

-         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

-        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.                                                              

Załączniki:
Pobierz plik (Budowanie pozytywnego wizerunku.pdf)Budowanie pozytywnego wizerunku.pdf[ ]566 kB

Klient agresywny - kontrola i prewencja zachowań agresywnych

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, Urzędów

Szczególnie: nowych/nowoprzyjętych pracowników a także: dla osób pracujących na stanowiskach obsługujących dużą liczbę klientów /petentów/ interesantów oraz stanowiskach związanych z klientami trudnymi, agresywnymi, manipulującymi, roszczeniowymi, stosującymi różne formy psychomanipulacji.

Nazwa szkolenia

Klient agresywny - kontrola i prewencja zachowań agresywnych

Cel szkolenia:

zgłębienie postaw i zachowań klientów trudnych oraz strategii redukowania zachowania agresywnego

Termin: 28 - 30 listopada 2016           Miejsce:  Zakopane             Cena: 1550zł

Przyjazd 27.11 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć godz. 9.00 . Zakończenie szkolenia 30.11 godz.15.00

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pojęcie - trudny, agresywny klient

2. Psychologiczne aspekty relacji z klientem trudnym, agresywnym

3. Źródła i mechanizmy zachowań klientów przejawiających tendencje agresywne, roszczeniowość i inne, rozwój zachowania agresywnego, osobowość a agresja u ludzi dorosłych

4. Wpływy sytuacyjne na agresję : agresywne sygnały, alkohol, temperatura, inne stresory środowiskowe

5. Kontrola i prewencja zachowania agresywnego

- strategie redukowania agresji: katharsis, karanie, radzenie sobie z gniewem, uczenie się obserwacyjne,

6. Analiza własnych trudności w relacji z klientem trudnym, agresywnym

7. Budowanie zasobów osobistych do efektywnego radzenia sobie w trudnych kontaktach z klientami: sposoby reagowania na zachowania klienta, reagowanie na obiekcje i zastrzeżenia, reagowanie na oceny krytyczne, obrona przed osobowym atakiem i krytyką, techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami, sposoby unikania sporów

8. Doskonalenie umiejętności społecznych, niezbędnych w budowaniu profesjonalnego kontaktu z klientem

9. Doskonalenie umiejętności metodycznych, podnoszących obiektywizm pracownika względem klienta

 

Forma zajęć:      warsztat psychoedukacyjny

 • Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników
 • Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia
 • Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe
 • Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę
 • Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
 • Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena szkolenia zawiera:

- udział w zajęciach dydaktycznych,

- koszt wyżywienia  (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowania - w pokojach 2-3 osobowych,

- materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

- serwis kawowy podczas zajęć,

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Informacje i zapisy :  42 632 25 91  lub   512 370 212,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Klient agresywny.pdf)Klient agresywny.pdf[ ]269 kB