dla pracowników Pomocy Społecznej

Jak radzić sobie ze stresem

Nazwa szkolenia:   Jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami (np. złość, wstyd, lęk, poczucie winy) - trening umiejętności

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, Służb Mundurowych i innych
szczególnie: urzędników obsługujących klientów/petentóworaz nowych / nowoprzyjętych pracowników
a także: : Kierowników i Kadry Zarządzającej, Menadżerów
Termin:  14.09- 15.09 2013          Miejsce:  Łódź      cena: 350 zł
sobota: 11.00-14.30 i 15.30 -19.00,
niedziela: 9.00-15.00
Załączniki:
Pobierz plik (Jak radzic sobie ze stresemi.pdf)Jak radzic sobie ze stresemi.pdf[ ]520 kB

Czytaj więcej: Jak radzić sobie ze stresem

Sztuka motywowania (2)

Nazwa szkolenia: Sztuka motywowania (prowadzenie spotkań z klientami, petentami, podopiecznymi, pacjentami; których celem jest motywowanie do: zmiany sytuacji, decyzji, zachowania)
szkolenie z zakresu : OBSŁUGI KLIENTA i WYWIERANIA WPŁYWU

Termin: : 15 - 19 lipca 2013 Miejsce: Łeba cena: : 1850 zł.
opis: Prezentujemy najnowsze osiągnięcia w obszarze motywowania.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Pracy, Urzędów, OHP, Pracy, Agencji Zatrudnienia, Biur Karier
szczególnie: Doradców Zaw., Pośredników Pracy, Liderów Klubów Pracy, inspektorów, Spec.ds. Rozw.Zawodowgo, . Psychologów, Pedagogów, , osób przeprowadzających kontrolę,
oraz:urzędników obsługujących klientów i Kierowników i Kadry Zarządzającej, menedżerów
Załączniki:
Pobierz plik (Szt. motyw L15.VII.pdf)Szt. motyw L15.VII.pdf[ ]569 kB

Czytaj więcej: Sztuka motywowania (2)