dla pracowników Pomocy Społecznej

Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Nazwa szkolenia:   

Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 
administracji publicznej
szczególnie: Kadry kierowniczej 
 

Termin I:  26.10.2018                         Miejsce: Łódź                    Cena: 429zł

Termin II:  16.11.2018                        Miejsce: Warszawa           Cena: 429zł

Termin III:  20.11.2018                      Miejsce: Częstochowa       Cena: 429zł

Termin IV:  14.12.2018                      Miejsce: Wrocław              Cena: 429zł

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Motywwoanie pracowników .pdf)Motywwoanie pracowników .pdf[ ]1018 kB

Czytaj więcej: Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Umiejętności interpersonalne w pomocy społecznej

Nazwa szkolenia:   Umiejętności interpersonalne w pomocy społecznej

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Miast i Gmin, MOPS, PCPR, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych 
szczególnie: : urzędników obsługujących klientów/petentów oraz nowych / nowoprzyjętych pracowników

Czytaj więcej: Umiejętności interpersonalne w pomocy społecznej

Radzenie sobie z emocjami i stresem w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Nazwa szkolenia:   

Radzenie sobie z emocjami i stresem

w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

czyli….

jak być zrelaksowanym, wypoczętym i wydajnym w pracy, po trudnych kontaktach z klientami?

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  

Urzędów Pracy, UMiG, PCPR, Ochotniczych Hufców Pracy, Agencji Zatrudnienia,  Biur Karier,

szczególnie:

doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego

pracowników Działu Ewidencji Świadczeń, inspektorów, konsultantów, pracowników pomocy społecznej

Oraz: urzędników obsługujących klientów 

Termin:  25 listopada 2014          Miejsce:  Łódź      cena: 280zł

Zajęcia realizowane w godzinach 9.00-16.00

Załączniki:
Pobierz plik (Radzenie sobie  z emocjami  z kl. przej. zab. psych.pdf)Radzenie sobie z emocjami i stresem [ ]257 kB

Czytaj więcej: Radzenie sobie z emocjami i stresem w kontakcie z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą

– warsztat dla kierowników i pracowników

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  administracji
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów rejestracji, ewidencji i świadczeń, specjalistów aktywizacji, pracowników pełniących funkcję doradcy klienta, kierowników, pracowników działu księgowości, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.
 

Termin I:  6-10 lipca 2015    Miejsce:  Kołobrzeg     Cena: 2100zł

Przyjazd 06.07 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 10.07  godz.14.00

Termin II: 22-25 września 2015  Miejsce: Bochnia  Cena: 1700zł

Przyjazd 22.09 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 25.09  godz.14.00

Czytaj więcej: Zarządzanie zmianą

Tryb i zasady postępowania z dokumentacją wytwarzaną w toku działalności kancelaryjnej i archiwizacyjnej

Nazwa szkolenia: 

Tryb i zasady postępowania z dokumentacją
wytwarzaną w toku działalności kancelaryjnej i archiwizacyjnej

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  stykającycj się z dokumentacją
Termin:15-19 września 2014 Miejsce: Zakopane cena: 1950zł
 
Cel: zapoznanie słuchaczy z podstawami z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz zasad funkcjonowania archiwum zakładowego.
 
Program szkolenia:

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją i redagowanie pism.

1. Konieczność utrwalania prowadzonej działalności.

2. Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie kancelaryjnym i  archiwizacyjnym.

3. Formy prawne ochrony dokumentacji

4. Europejski Kodeks Dobrej Administracji.

5. Podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją.

6. Obowiązek dokumentowania działań i zdarzeń.

7. Wewnętrzne akty normatywne: regulaminy i instrukcje, okólniki, pisma okólne, komunikaty, zarządzenia.

8. Normatywy kancelaryjne i techniczne:

  • instrukcja kancelaryjna;
  • rzeczowy wykaz akt;
  • klasyfikacja dokumentacji, z uwzględnieniem symboli i haseł klasyfikacyjnych, klasy rzeczowej z wykazu akt i klasy rzeczowej tytułowej;
  • kwalifikacja dokumentacji;
  • instrukcje techniczne;
  • systemy kancelaryjne

9. Minimum na temat korespondencji.

10. Podział pism ( wg: treści, formy, obiegu, terminu, rodzaju, itp.).

11. Elementy pism i redagowanie pism urzędowych.

12. Blankiety korespondencyjne i techniki tworzenia pism.

13. Skuteczność korespondencji urzędowej.

II. Ważniejsze terminy i pojęcia kancelaryjne i archiwizacyjne oraz czynności kancelaryjne.

1. Akta (specyficzne i typowe, akta sprawy).

2. Korespondencja, sprawy, czystopisy.

3. Dokumenty (elektroniczny, pisma, niejawne, jawne, urzędowe, dokumentacja, dokumentacja aktowa i nieaktowa inne rodzaje dokumentów).

4. Załączniki i poprzedniki.

5. Teczki aktowe - opisywanie teczek i zakładanie spisów spraw.

6. Rejestry i spisy spraw.

7. Organizacja obiegu dokumentów i pracy kancelaryjnej.

8. Obsługa punktu kancelaryjnego i kancelarii.

9. Obieg dokumentacji.

10. Ewidencjonowanie, dzienniki i rejestry kancelaryjne.

11. Organizacja i zakres działania składnicy akt.

12. Instrukcja dotycząca archiwizacji dokumentacji.

13. Obowiązki archiwisty.

14. Typowe czynności archiwizacyjne.

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.