„Ustawa o rewitalizacji, w zakresie przyznawania lokali zamiennych, w powiązaniu z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”

Nazwa szkolenia:   

Ustawa o rewitalizacji, w zakresie przyznawania lokali zamiennych, w powiązaniu z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego” – szkolenie on-line

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów miast, dział rewitalizacji
Termin:  01.03.2021         Miejsce:  on-line     cena: 395zł (netto/brutto)

Continue reading „„Ustawa o rewitalizacji, w zakresie przyznawania lokali zamiennych, w powiązaniu z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego””

Obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami – elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość

Nazwa szkolenia:   

Obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami – elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: urzędów i przedsiebiorstw
Termin I : 28.02.2020         Miejsce:  Warszawa      cena: 435 zł z VAT
Termin II : 05.03.2020         Miejsce:  Łódź      cena: 435 zł z VAT

Continue reading „Obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami – elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość”

Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO – najnowsze zmiany prawne i pierwsze doświadczenia

Nazwa szkolenia:   

Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO

– najnowsze zmiany prawne i pierwsze doświadczenia

Adresaci szkolenia:

$·         przedsiębiorcyprowadzący działalność gospodarczą w obszarzeodbierania, transportowania i  zagospodarowania odpadów;

$·         przedsiębiorcy, których działalność prowadzi do powstawania dużych ilości odpadów lub ich specyficznych rodzajów (np. firmy budowlane, podmioty wytwarzające odpady medyczne);

$·         przedstawiciele urzędów gmin, urzędów miejskich, a także zakładów komunalnych odpowiedzialni za gospodarkę odpadami lub ochronę środowiska;

$·         pracownicy starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich odpowiedzialni za gospodarkę odpadami lub ochronę środowiska.

Termin I:  27.02.2020          Miejsce:  Łódź      cena: 435 z VAT
Termin II:  28.02.2020          Miejsce: Toruń     cena: 435 z VAT

Continue reading „Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO – najnowsze zmiany prawne i pierwsze doświadczenia”

Kontrola systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wspólnego systemu segregacji odpadów w gminie w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Nazwa szkolenia:   

Kontrola systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wspólnego systemu segregacji odpadów w gminie w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Miast i Gmin
Termin:  10.01.2020          Miejsce:  Łódź     cena: 435zł brutto

Continue reading „Kontrola systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wspólnego systemu segregacji odpadów w gminie w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”

Zasady obiegu dokumentów w Urzędzie Pracy po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta

Nazwa szkolenia:   

Zasady obiegu dokumentów w Urzędzie Pracy po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP
Termin:  28.10.2019         Miejsce:  Łódź      cena: 439 brutto/netto
Termin:  25.11.2019         Miejsce:  Warszawa     cena: 439 brutto/netto
Termin:  09.12.2019         Miejsce:  Wrocław      cena: 439 brutto/netto

Continue reading „Zasady obiegu dokumentów w Urzędzie Pracy po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta”

KFS w 2019 r. – wnioski, umowy, priorytety, pomoc de minimis, kontrola szkoleń, dokumentacja ze szkolenia.

Nazwa szkolenia:   

KFS w 2019 r. – wnioski, umowy, priorytety, pomoc de minimis, kontrola szkoleń, dokumentacja ze szkolenia.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Powiatowych Urzędów Pracy

Termin I:  22.10.2019          Miejsce: Łódź      cena: 439 brutto

Termin II:  25.10.2019          Miejsce: Wrocław     cena: 439 brutto

Continue reading „KFS w 2019 r. – wnioski, umowy, priorytety, pomoc de minimis, kontrola szkoleń, dokumentacja ze szkolenia.”

Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych (szkolenia indywidualne, grupowe, umowy trójstronne, bony szkoleniowe) oraz pracujących – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nazwa szkolenia:   

Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych

(szkolenia indywidualne, grupowe, umowy trójstronne, bony szkoleniowe) oraz pracujących – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Powiatowych Urzędów Pracy
Termin:  19.07.2019          Miejsce:  Warszawa      cena: 439 brutto
Termin:  26.08.2019          Miejsce:  Wrocław      cena: 439 brutto
Termin:  23.09.2019          Miejsce:  Sandomierz    cena: 439 brutto

Continue reading „Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych (szkolenia indywidualne, grupowe, umowy trójstronne, bony szkoleniowe) oraz pracujących – Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych jako jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych

Nazwa szkolenia:   

Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych

jako jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Powiatowych Urzędów Pracy
szczególnie: dla pracowników działów szkolen
Termin I: 18.07.2019          Miejsce: Łódź        cena: 439 brutto
Termin II: 08.08.2019          Miejsce: Kielce      cena: 439 brutto
Termin III: 20.09.2019          Miejsce: Wrocław        cena: 439 brutto

Continue reading „Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych jako jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych”